Het verkoopproces

Het is spannend om een nieuwbouwwoning te kopen. Je kunt niet vooraf door het huis lopen om te kijken of het je aanspreekt en soms is het zelfs niet mogelijk om te bekijken hoe de buurt eruit ziet, omdat ook de buurt nog gebouwd moet worden. Vanuit dit oogpunt willen we je graag inzicht geven in hoe een nieuwbouwproces verloopt.

1. Verkoopdocumentatie

De verkoopdocumentatie bestaat uit dit stappenplan, een brochure met prijslijst, de verkooptekeningen, een technische omschrijving, kopers-optielijst en (digitaal) inschrijfformulier. Al deze documenten vind je terug op deze website. Heb je hier vragen over, dan staat het team van Doornbos Haanen en Ferneij Makelaardij met plezier klaar om deze te beantwoorden.

2. Start verkoop

Maak een persoonlijk account aan via de inschrijfbutton. Op het inschrijfformulier geef je dan aan belangstelling te hebben voor een woning in Bij de Sluis. Dit inschrijfformulier is geheel vrijblijvend, zowel voor jou als voor VOF OC Havenkwartier

Vanaf zaterdag 20 april 10:00 uur start de (online) inschrijving voor een woning in Bij de Sluis. Het inschrijfformulier dient uiterlijk zondag 12 mei 23:59 uur online compleet te zijn ingevuld en ingediend. Na de inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst.

Tijdens de inschrijving dien je de verschillende bouwnummers, in volgorde van voorkeur, aan te geven. Je kunt maximaal 5 bouwnummers invullen. Je bent niet verplicht om meer dan één bouwnummervoorkeur aan te geven.

Alleen ondertekende inschrijvingen ingediend door een natuurlijk persoon, via een persoonlijk account (eerst aanmelden en/of inloggen) op www.wonenbijdesluis-zeewolde.nl komen in aanmerking voor de woningtoewijzing.

Bij de inschrijving moet worden aangegeven of de woning alleen of samen met partner wordt aangekocht. Als er samen met partner wordt aangekocht, dienen de volledige gegevens van de partner onderdeel uit te maken van de inschrijving. Per persoon en/of per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dubbele inschrijvingen en/of inschrijvingen ingediend door een rechtspersoon en/of inschrijvingen ‘met als doel kansvergroting bij de toewijzing’ worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing. Als er in strijd hiermee toch meerdere inschrijvingen zijn ingediend, behoudt VOF OC Havenkwartier zich het recht voor deze inschrijvingen uit te sluiten van deelname aan de toewijzing en/of om de toewijzing eventueel achteraf nog ongedaan te maken. De gekozen tenaamstelling op het inschrijfformulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling in de koop- en aannemingsovereenkomst.

3. Toewijzing / loting

De toewijzing van de woningen zal in eerste instantie plaatsvinden op basis van de opgegeven bouwnummervoorkeur, te beginnen met 1e voorkeur, daarna 2e voorkeur, etc.  Daarnaast is zonder/met voorbehoud van financiering onderdeel van de inschrijving. Een potentie koper zonder voorbehoud van financiering krijgt voorrang op een koper met voorbehoud van financiering.

Zijn er meerdere inschrijvers met eenzelfde bouwnummervoorkeur en financieringsvoorbehoud, dan zal voor dat bouwnummer worden geloot.

Na de sluitingsdatum hoor je binnen één week of de woning aan je is toegewezen dan wel of je bent ingeloot. Vervolgens word je uitgenodigd voor een gesprek bij de makelaar. Indien je niet direct een woning krijgt toegewezen of wordt ingeloot, krijg je hierover bericht van de makelaar en word je op de reservelijst geplaatst.

4. Persoonlijk gesprek met de makelaar

Tijdens het persoonlijke gesprek zal de makelaar je informeren over de woning en je de contractstukken (verkoopdocumentatie, concept koop- en aannemingsovereenkomst en conceptakte van levering) overhandigen op basis waarvan je een weloverwogen aankoopbeslissing kunt maken.

5. Ondertekening overeenkomst

Vervolgens krijg je een optie van één week om te besluiten tot aankoop van de woning over te gaan. In het andere geval vervalt de exclusieve optie voor de woning. Als je besluit tot aankoop over te gaan zal de makelaar de koop- en aannemingsovereenkomst opstellen en je deze ter ondertekening aanbieden.

Zelfbewoning en verbod tot vervreemdingOm ervoor te zorgen dat degene die de woning koopt daar ook daadwerkelijk gaat wonen, wordt de koper contractueel verplicht om de woning (dit geldt enkel bij de woningen tot een maximale von prijs van 355.000 euro) na de oplevering zelf te gaan bewonen. Deze verplichte bewoning geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop de koopovereenkomst van de woning is ondertekend.