Algmene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de nieuwbouw project website wonenbijdesluis-zeewolde.nl, hierna te noemen “de website”, beheerd door Studio X, hierna te noemen “wij”, “ons” of “onze”.

Door het gebruik van de website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je de website niet te gebruiken.

Inhoud van de website
We streven ernaar om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. We zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in de informatie op de website.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Alle content op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s en andere materialen, is eigendom van ons of onze licentiegevers en is beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

Het is niet toegestaan om de content van de website te kopiëren, verspreiden, reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruik van de website
Je gaat ermee akkoord om de website alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden en op een manier die niet in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

Het is niet toegestaan om de website te gebruiken op een manier die de website of de server die de website host kan beschadigen, overbelasten of verstoren, of op enige andere wijze de werking van de website kan verstoren.

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je accountgegevens en wachtwoord, en je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder je account plaatsvinden.

Privacybeleid
Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. Door het gebruik van de website ga je akkoord met ons privacybeleid.

Links naar andere websites
De website kan links bevatten naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid van deze websites van derden en deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

Aansprakelijkheid
We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de inhoud daarvan.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van storingen, onderbrekingen of fouten in de werking van de website.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze Algemene Voorwaarden te controleren op wijzigingen. Door het gebruik van de website na dergelijke wijzigingen ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Contact opnemen met ons
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Algemene Voorwaarden of de website, kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Slotbepaling
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot het gebruik van de website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de website.